Sestava

 


Predsednik

Igor LUČOVNIK

 


Podpredsednica

mag. Barbara LIPOVŠEK
višja državna tožilka

 

 

 

 

 

 

ČLANI

Milan BIRSA

izr. prof. dr. Katja FILIPČIČ

Tamara GREGORČIČ
vrhovna državna tožilka

Lucija HELBL
okrožna državna tožilka

Barbara KNOL DROBNIČ
vrhovna državna tožilka svétnica

Ljubica KOSMOVSKI FOJKAR

Robert RENIER
višji državni tožilec svétnik,
vodja Okrožnega državnega tožilstva v Krškem

 

 

 

 

 

Državnotožilski svet sestavlja 9 članov, od tega 4 člani, ki so jih izvolili državni tožilci izmed državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, in sicer po enega izmed tistih, ki imajo naziv vrhovnega državnega tožilca, višjega državnega tožilca, okrožnega državnega tožilca in okrajnega državnega tožilca; 4 člani, ki jih izvoli Državni zbor RS na predlog predsednika RS izmed pravnih strokovnjakov; ter 1 član, ki ga imenuje minister za pravosodje izmed vodij okrožnih državnih tožilstev.

Imenovani oziroma izvoljeni so za šest let in po poteku mandata ne morejo biti takoj ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

 

 

STROKOVNA SLUŽBA

Katarina LOTRIČ
okrožna državna tožilka

Klemen JAZBINŠEK
pravosodni svétnik (PDI)

Saša KOLEDNIK
tajnica funkcionarja V-I

Janja JURCA
tajnica funkcionarja V-I