Sestava

Robert Renier
Predsednik

Robert RENIER 
višji državni tožilec 
vodja Okrožnega državnega tožilstva v Krškem

 

 

 

 

 

 

 

Podpredsednica

Tamara GREGORČIČ  
višja državna tožilka

Člani

Milan BIRSA

izr. prof. dr. Katja FILIPČIČ

Lucija HELBL
okrajna državna tožilka

Barbara KNOL DROBNIČ
vrhovna državna tožilka svétnica

Ljubica KOSMOVSKI FOJKAR

mag. Barbara LIPOVŠEK
višja državna tožilka

Igor LUČOVNIK

 

 

Državnotožilski svet sestavlja 9 članov, od tega 4 člani, ki so jih izvolili državni tožilci izmed državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, in sicer po enega izmed tistih, ki imajo naziv vrhovnega državnega tožilca, višjega državnega tožilca, okrožnega državnega tožilca in okrajnega državnega tožilca; 4 člani, ki jih izvoli Državni zbor RS na predlog predsednika RS izmed pravnih strokovnjakov; ter 1 član, ki ga imenuje minister za pravosodje izmed vodij okrožnih državnih tožilstev.

Imenovani oziroma izvoljeni so za šest let in po poteku mandata ne morejo biti takoj ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

Strokovna služba

Katarina LOTRIČ
okrajna državna tožilka

Alenka HAFNER
višja svetovalka v pravosodju 

Saša KOLEDNIK
tajnica funkcionarja V-I

Klemen JAZBINŠEK
višji pravosodni svetovalec (PDI)