Sestava

 


Predsednik

mag. Harij FURLAN
vrhovni državni tožilec

 


Podpredsednik

dr. Zvonko FIŠER

 

 

 

 

 

 

ČLANI

dr. Samo BARDUTZKY

mag. Janja BERNARD KORPAR
višja državna tožilka,
vodja Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju

Damir KUSIĆ
okrožni državni tožilec

Vlasta NUSSDORFER

mag. Ivan PRIDIGAR
okrajni državni tožilec

Nadja SOVINC
višja državna tožilka

Ivan ŽABERL

 

 

 

Državnotožilski svet sestavlja 9 članov, od tega 4 člani, ki so jih izvolili državni tožilci izmed državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, in sicer po enega izmed tistih, ki imajo naziv vrhovnega državnega tožilca, višjega državnega tožilca, okrožnega državnega tožilca in okrajnega državnega tožilca; 4 člani, ki jih izvoli Državni zbor RS na predlog predsednika RS izmed pravnih strokovnjakov; ter 1 član, ki ga imenuje minister za pravosodje izmed vodij okrožnih državnih tožilstev.

Imenovani oziroma izvoljeni so za šest let in po poteku mandata ne morejo biti takoj ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

 

 

STROKOVNA SLUŽBA

Katarina LOTRIČ
okrožna državna tožilka

Klemen JAZBINŠEK
pravosodni svétnik (PDI)

Mateja ŠTUPAR
višja pravosodna svetovalka (PDI)

Saša KOLEDNIK
tajnica funkcionarja V-I

Janja JURCA
tajnica funkcionarja V-I