Odločbe, stališča, mnenja in zapisniki

+ Mnenje k skupnemu letnemu poročilu o delu državnih tožilstev
+ Dodelitve in premestitve
+ Imenovanja
+ Napredovanja

Državnotožilski svet (2017 - 2023)

 

Državnotožilski svet (2011 - 2017)

+ Stališča in drugi sklepi
+ Seje

Državnotožilski svet (2023 - 2029)

 

Državnotožilski svet (2017 - 2023)

 

Državnotožilski svet (2011 - 2017)

+ Korespondenčne seje