Odločbe, stališča, mnenja in zapisniki

+ Mnenje k skupnemu letnemu poročilu o delu državnih tožilstev
+ Dodelitve
+ Imenovanja
+ Napredovanja
+ Dokončna mnenja
+ Stališča in drugi sklepi
+ Seje
+ Korespondenčne seje