Komisija za etiko in integriteto

Sestava

Predsednica

Janja VREČIČ PERHAVEC
vrhovna državna tožilka

 
Namestnica predsednice

Petra APŠNER
višja državna tožilka

 

Članica

mag. Janja BERNARD KORPAR
višja državna tožilka

 
Nadomestna članica

Mateja GONČIN
okrožna državna tožilka svétnica

 

 

 

NALOGE

Po določilu 108a. člena ZDT-1 Komisija za etiko in integriteto:

  • sprejema načelna mnenja glede ravnanj, ki pomenijo kršitev Kodeksa državnotožilske etike,
  • izdaja priporočila za spoštovanje pravil državnotožilske etike in integritete v skladu s Kodeksom državnotožilske etike,
  • sprejema smernice s področja državnotožilske etike in integritete v skladu s Kodeksom državnotožilske etike, in
  • v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju skrbi za izobraževanje in usposabljanje državnih tožilcev na področju državnotožilske etike in integritete.

Delovanje

Komisija za etiko in integriteto je organ znotraj Državnotožilskega sveta (1. odstavek 108a. člena ZDT-1). Njeni člani so lahko le državni tožilci (2. odstavek 108a. člena ZDT-1).

Komisija za etiko in integriteto posluje na sedežu Državnotožilskega sveta s kontaktnimi podatki: