Informacije javnega značaja

V letu 2023 je Državnotožilski svet obravnaval 1 zahtevo po ZDIJZ.