Informacije javnega značaja

V letu 2016 je Državnotožilski svet obravnaval eno zahtevo po ZDIJZ.