Informacije javnega značaja

V letu 2019 je Državnotožilski svet obravnaval 7 zahtev po ZDIJZ.